Pobožností k Panně Marii La Salettské 

Modlitba k Panně Marii La Salettské, Smiřitelce hříšníků

Naše Paní La Salettská, opravdová Matko bolestí,
vzpomeň na slzy, které jsi pro mne prolévala na Kalvárii.
Vzpomeň též na úzkostlivost, s jakou o mě stále
pečuješ, abys mne uchránila trestů spravedlnosti Boží,
a hleď, můžeš-li mě, své dítě, nyní opustit,
když jsi pro mě tolik učinila.
Jsem touto utěšující myšlenkou povzbuzen
a přicházím k Tobě přes veškerou svou nevěrnost
a nevděčnost. Neodmítej mé prosby, ó Panno,
Smiřitelko hříšníků, ale obrať mě, vypros mi milost,
abych miloval Ježíše nade vše
a abych Tě těšil svatým životem
a mohl Tě vidět jednou v nebi. Amen.

Novéna k Panně Marii Lasaletské