Saletini v Čechách

První misionáři přišli do České republiky 31. srpna 1995. Byli to P. Henryk Kuman MS a P. Jan Jucha MS. Začínali v Mladé Boleslavi, kde se učili český jazyk a vypomáhali v místní farnosti. 24. září 1996 jim byla svěřena Mons. Josefem Kouklem, biskupem litoměřické diecéze, farnost a chrám Matky Boží Královny Hor v Bozkově u Semil. Prvním místním farářem byl jmenován P. Jan Jucha MS. Pátera Jana zde přivítala zničená a prázdná fara, na které dlouhou dobu nikdo nebydlel.

Kostel s nádhernými malbami a sochami, asi jediný nevykradený v okolí, také potřeboval opravu. Díky vstřícnosti a otevřenosti lidí a také za pomoci státu dostaly objekty rychle dnešní krásu. Biskup diecéze věnoval saletinům faru, kde se dnes nachází řeholní dům. P. Janovi přichází z Polska pomoci s pastorací P. Krzysztof Zawada MS (od 1996). Po jeho navátu do vlasti (1998) byl kaplanem jmenován P. Jacek Zyzak MS. Roku 2002 úřad faráře převzal P. Krzysztof Mikuszewski MS a jeho pomocníkem byl jmenován P. Miroslav Mateńko MS. Dnes farnost spravují P. Krzysztof Mikuszewski MS a P. Henryk Kuman MS. Z Bozkova jsou dále spravovány Zlatá Olešnice a Paseky.

Řeholní dům Misionářů Saletinů
Bozkov 37
512 13 Bozkov u Semil
Česká republika

tel. +420 734 690 766
e-mail: farnostbozkov@email.cz

Roku 1998 začali saletini působit v Železném Brodě. Farářem byl jmenován P. Henryk Kuman MS. Jeho pomocníky byli dva kněží z Polska P. Jacek Zyzak MS a P. Jaroslav Borucki MS. Roku 2000 byl jmenován farářem Páter Jaroslav, jako kaplan nejprve působil P. Krzysztof Mikuszewski MS, od roku 2002 byl jím P. Petr Jerzykiewicz MS. V roce 2006 byly provedený další změny: P. Mirosław Mateńko MS byl jmenován farářem, P. Jacek Sokołowski MS, kaplanem. Od srpna roku 2009 byl jmenován farářem P. Jan Jucha, MS. Do farnosti spadá také: Bzí, Loučky, Krásná, Zásada a Držkov.

Římskokatolická farnost Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
Česká republika

tel: +420 603 555 570
e-mail.: farabrod@volny.cz

Roku 2002 předal saletinům litoměřický biskup do správy farnost Mělník. Proboštem byl jmenován Jan Jucha MS, v pastoraci mu pomáhal nejprve br. Jaroslav Stupkiewicz MS a od roku 2004 P. Ryszard Kurasiewicz MS. V roce 2009 nastaly změny – farářem byl jmenován P. Jacek Zyzak, MS a kaplanem P. Mirosław Mateńko, MS. Z Mělníka jsou spravovány farnosti Záboří, Vysoká, Medonosy, Šemanovice a Pšovka.

Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 Mělník
Česká republika

tel. +420 731 518 750
e-mail: farnost.melnik@dltm.cz