Misionáři Saletini - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Poslední slova Matky Boží v La Salettě zněla:"
Nuže, mé děti, předejte to celému mému lidu."
Naplnění těchto slov se stalo hlavním úkolem nové řeholní rodiny.

Kongregace Misionářů Matky Boží z La Saletty (Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři Saletini; zkratka MS) vznikla na základě zjevení Panny Marie v La Salettě. Je klerická s apoštolským zaměřením, nadána papežskými právy. Působení Misionářů Matky Boží z La Saletty se postupně rozšířilo - z Francie do Belgie, Švýcarska, Spojených Států, Polska, Madagaskaru, atd.. V současné době čítá přes 926 členů, kteří jsou rozděleni do 11 provincií po celém světě. Působí ve 25 zemích. Generální dům se nachází v Římě.
Snažíme se plnit a hlásat poslání Panny Marie z hory La Saletta. Zdůrazňujeme nutnost obrácení skrze smíření s Bohem a lidmi. Kongregace je ve službě Božímu lidu, mezi různými způsoby pastorace upřednostňuje ty, které nejvíce odpovídají naší spiritualitě, a to pokání a smíření. Od roku 1995 jsou Misionáři Matky Boží z La Saletty i v České republice. Působíme v rámci litoměřické diecéze v Bozkově u Semil, který je mariánským poutním místem, v Železném Brodě a Mělníku.
Poutní zájezd - La Salette 06.05. - 11.05.

přihlášky do 4. března 2019
Tel.: 703 484 794; mail: josejar@seznam.cz

Program poutního zájezdu na La Salette 06.05. - 11.05.

Pondělí 06.05.
08:00 - odjezd z Bozkova do Mörschwil (Švýcarsko) nás čeká sedmihodinová cesta - 720 km. Večeře a nocleh bude v našem řeholním domě.
 
Úterý 07.05.
07:00        Mše svatá
07:45        snídaně
08:30        odjezd směr La Salette
Dnes je před námi kratší cesta - 590 km, ale časově vychází opět kolem sedmi hodin jízdy. Po příjezdu na La Salette následuje ubytování v dvoulůžkových pokojích a večeře. Účast ve večerní pobožnosti.

Středa 08.05., Čtvrtek 09.05.
V ceně pokoje je plná penze (snídaně, oběd, večeře). Pobyt na místě zjevení, návštěva Corps - místo bydliště Melanie a Maximina, návštěva Ablandis - místo kde poprvé děti vyprávěli o zjevení Panny Marie. Mše svatá, duchovní program a možnost osobní modlitby na místě zjevení.
 
Pátek 10.05.
Mše svatá, snídaně a odjezd směr Bozkov s noclehem a večeří v Mörschwil.
 
Sobota 11.05.
Mše svatá, snídaně a návrat domů.© Misionáří Saletini
ŘEHOLNÍ DŮM MISIONÁŘŮ SALETINŮ
512 13 Bozkov 37
tel. 481 682 156

Působíme na těchto místech

Návrat na obsah