Poslední slova Matky Boží v La Salettě zněla:
Nuže, mé děti, předejte to celému mému lidu.
Naplnění těchto slov se stalo hlavním úkolem nové řeholní rodiny.

Kongregace Misionářů Matky Boží z La Saletty (Congregatio Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette, obvykle používaný název Misionáři Saletini; zkratka MS) vznikla na základě zjevení Panny Marie v La Salettě. Je klerická s apoštolským zaměřením, nadána papežskými právy. Působení Misionářů Matky Boží z La Saletty se postupně rozšířilo – z Francie do Belgie, Švýcarska, Spojených Států, Polska, Madagaskaru, atd.. V současné době čítá přes 926 členů, kteří jsou rozděleni do 11 provincií po celém světě. Působí ve 25 zemích. Generální dům se nachází v Římě.