Vzpomínka na rok 2011 - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vzpomínka na rok 2011


Vzpomínka na rok 2011


Na první pouti se i přes nepřízeň počasí sešlo mnoho poutníků z okolí. Hlavní mši sv. předsedal P. Michal Podzimek, byl přítomen i polský kněz P. Krzysztof Sagan, který spolu
s 60 dětmi prožíval na faře letní křesťanský tábor.


Druhá pouť je už několik let spojena s pěší po
uťi ze Železného Brodu. Tato tradicese uskutečnila i v tomto roce. Hlavní mši sv. sloužil P. Pavel Aichler, farář z Tanvaldu.


V září se v Železném Brodě konalo posvěcení kříže, probíhala také duchovní obnovaa přednáška o vesmíru, kterou vedl P. Pavel Gábor SJ. Využili jsme této příležitostia pozvali jsme P. Pavla Gábora SJ na pouť do Bozkova, aby nám něco řekl o práci, kterou vykonává na vatikánské observatoři. Jako člověka, který se zabývá vesmírem,ho v Bozkově nejvíce oslovil jeden z obrazů loretánské litanie, vymalovaných na stropě kostela - „Matka Stvořitele“. Na něm má Panna Maria v náruči malého Ježíše a On ve své maličké ruce drží celou zeměkouli, Oba jsou na obláčku a vedle je slunce, měsíca hvězdy.  
Myslím, že je často potřeba, aby nám někdo ukázal, jaké bohatství myšlenek je zobrazeno v našem poutním chrámě a jak je dobře stále znovu odkrývat jeho duchovní bohatství.Poutní sezóna v Bozkově končí „La Salettskou“ poutí, která se v tomto roce konala25. září. Jako poutník a hlavní koncelebrant nás navštívil generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR. Této poutní mše sv. se zúčastnili i poutníci z Polska s vlastním farářem.
P. Stanislav Přibyl CSsR vzpomněl na pobyt na „La Salette“ a připomněl význam našeho obrácení a proměny života ve společenství církve.

Tak nám rychle utekla doba prázdnin a dovolených,
a už dnes myslíme na další poutní sezónu.

© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky