Saletini v Čechách - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Saletini v Čechách


První misionáři přišli do České republiky 31. srpna 1995. Byli to P. Henryk Kuman MS a P. Jan Jucha MS. Začínali v Mladé Boleslavi, kde se učili český jazyk a vypomáhali v místní farnosti. 24. září 1996 jim byla svěřena Mons. Josefem Kouklem, biskupem litoměřické diecéze, farnost a chrám Matky Boží Královny Hor v Bozkově u Semil. Prvním místním farářem byl jmenován P. Jan Jucha MS. Pátera Jana zde přivítala zničená a prázdná fara, na které dlouhou dobu nikdo nebydlel.
Kostel s nádhernými malbami a sochami, asi jediný nevykradený v okolí, také potřeboval opravu. Díky vstřícnosti a otevřenosti lidí a také za pomoci státu dostaly objekty rychle dnešní krásu. Biskup diecéze věnoval saletinům faru, kde se dnes nachází řeholní dům. P. Janovi přichází z Polska pomoci s pastorací P. Krzysztof Zawada MS (od 1996). Po jeho navátu do vlasti (1998) byl kaplanem jmenován P. Jacek Zyzak MS. Roku 2002 úřad faráře převzal Krzysztof Mikuszewski MS a jeho pomocníkem byl jmenován Miroslav Mateńko MS. Dnes farnost spravují Krzysztof Mikuszewski MS a řeholní bratr Jaroslav Stupkiewicz MS. Z Bozkova jsou dále spravovány Zlatá Olešnice a Paseky.
Řeholní dům Misionářů saletinů
Bozkov 37
512 13 Bozkov u Semil
Česká republika
tel. 481 682 156
e-mail: farnostbozkov@email.cz

Roku 1998 začali saletini působit v Železném Brodě. Farářem byl jmenován P. Henryk Kuman MS. Jeho pomocníky byli dva kněží z Polska Jacek Zyzak MS a Jaroslav Borucki MS. Roku 2000 byl jmenován farářem Páter Jaroslav, jako kaplan nejprve působil Krzysztof Mikuszewski MS, od roku 2002 je jím Petr Jerzykiewicz MS. V roce 2006 byly provedený další změny: P. Mirosław Mateńko MS byl jmenován farářem, P. Jacek Sokołowski MS, kaplanem. Od srpna roku 2009 byl jmenován farářem P. Jan Jucha, MS. Do farnosti spadá také: Bzí, Loučky, Krásná, Zásada a Držkov.
Římskokatolická farnost Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
Česká republika
tel: 483 389 223
e-mail.: farabrod@volny.cz

Roku 2002 předal saletinům litoměřický biskup do správy farnost Mělník. Proboštem byl jmenován Jan Jucha MS, v pastoraci mu pomáhal nejprve br. Jaroslav Stupkiewicz MS a od roku 2004 Ryszard Kurasiewicz MS. V roce 2009 nastaly změny - farářem byl jmenován P. Jacek Zyzak, MS a kaplanem P. Mirosław Mateńko, MS. Z Mělníka jsou spravovány farnosti Záboří, Vysoká, Medonosy, Šemanovice a Pšovka.
Římskokatolická farnost - Proboštství Mělník
Na Vyhlídce 18
276 01 Mělník
Česká republika
tel. 315 622 337
e-mail: farnostmelnik@quick.cz

© Misionáří Saletini
ŘEHOLNÍ DŮM MISIONÁŘŮ SALETINŮ
512 13 Bozkov 37
tel. 481 682 156

Působíme na těchto místech

Návrat na obsah