Pouť - 07.07.2013 - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pouť - 07.07.2013


Pouť ke Královně Hor


Letošní první a hlavní pouť ke Královně hor se opravdu vydařila. Přinesla hned tři mimořádné události.
Tou první byl fakt, že se konala společně se sjezdem rodáků a přátel Bozkova. Proto naši obec navštívilo více lidí, než jindy. Při zahájení sjezdu, ve sportovním areálu, promluvili starosta pan Stanislav Doubek a bozkovský farář P.Krzysztof Mikuszewski MS. Tím atmosféra sjezdu dostala i duchovní rozměr. Do programu sjezdu byly zařazeny i čtyři mše sv., včetně poutních.
Druhou mimořádnou událostí byl projekt litoměřického biskupství „Za varhanami litoměřické diecéze“. V jeho rámci se v sobotu 6.7. uskutečnilo „Posezení u bozkovských varhan“ s Mgr. Radkem Rejškem. Celý program natáčela televize ČT2 a odvysílala ho ve večerním zpravodajství.
Třetí mimořádná událost se skrývala v osobě celebranta hlavní poutní mše sv. Novokněz P.Josef Jaroš MS je první a zatím jediný Čech, který vstoupil do misionářského řádu Salettinů. Svou kněžskou službu začíná v Polsku. Bylo od něj pozorné, že kázal krátce i v polštině, protože na mši byla velká skupina polských poutníků. Po mši  uděloval vkládáním rukou novokněžské požehnání. Trvalo to téměř hodinu. Pro požehnání si přišly stovky poutníků a farníků, do fronty na požehnání se řadili i příchozí, kteří si přišli prohlédnout kostel dávno po mši svaté. Návštěvníci si mohli prohlédnout v kostele i výstavu starých ornátů.

Druhá pouť se bude konat v neděli 18.8. Hlavní mši sv. bude sloužit Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky