Mělník – Pšovka - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Mělník – Pšovka


Římskokatolická farnost Pšovka
IČO: 49521152
č.ú.: 4448799349/0800

Doručovací adresa:
Na Vyhlídce 18

276 01 MĚLNÍK
tel: +420 315 622 337; mobil: +420 731 518 750
e-mail:
farnostmelnik@quick.cz

Římskokatolická farnost Mělník – Pšovka

Kostel sv. Vavřince v Mělníku-Pšovce byl založen roku 1268 při klášteře augustiniánů eremitů (poustevníků). Původní gotická stavba s oltářem, hlavní lodí a jednou nižší boční lodí na severní straně byla poničena za husitských válek. Po obnově kostela, někdy na přelomu 15. a 16. století, již nebyla boční loď obnovena. V čelní zdi presbytáře kostela bylo roku 1998 odkryto velké gotické okno z první výstavby kostela. Dnes osvětlují presbytář i loď barokní okna kasulového typu. Z ůvodního kláštera se v přízemí zachovaly dvě goticky sklenuté síně, z nichž jedna slouží jako sakristie. Klášter při kostele byl roku 1789 císařským dekretem zrušen a kostel se stal farním pro tehdy samostatnou obec Pšovka (Šopka).

Farní kostel sv. Vavřince


© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky