Aktuální zprávy - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální zprávy

.:Železný Brod:.

Římskokatolická Farnost
Děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
Tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
FARNÍ KALENDÁŘ

 
Biblické hodiny budou v září každou středu opět po mši svaté.

10. 9. /neděle/
Svátek Narození Panny Marie
 8:30
10:00
14:30
Mše sv. za ochranu lids. života od početí do přirozené smrti
Pouť v Bozkově - celebruje Prelát J.M. can. Mgr. Karel Havelka
Koncert Na Poušti
16. 9.
10:00
Pobožnost svatých schodů na Krásné
17. 9.

Pouť na Krásné
19. 9.

Výročí zjevení Panny Marie na La Salettě
22. 9.
10:30
Pontifikální mše sv. v litoměřické katedrále sv. Štěpána a svěření diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
24. 9.

Sbírka na Charitu
24. 9.
10:00
La Salettská pouť v Bozkově – Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický udělí svátost biřmování
28. 9. /čtvrtek/
Slavnost sv. Václava
18:00

Mše sv. v Loužnici u zvonice sv. Václava
Mše sv. v Držkově nebude
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky