Aktuální zprávy - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Aktuální zprávy

.:Železný Brod:.

Římskokatolická Farnost
Děkanství Železný Brod
Fr. Balatky 132
468 22 Železný Brod
Tel. 483 389 223
email: farabrod@volny.cz
FARNÍ KALENDÁŘ

Biblické hodiny se o prázdninách konat nebudou.

2. 7. /neděle/
8:00
 10:00
Pouť v Bozkově – Slavnost Navštívení Panny Marie. Celebruje P. Vít Machek, rodák z Tanvaldu
4. 7. /úterý/
8:00
Mše sv. v Žel. Brodě nebude večer, ale ráno
5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
10:00
Mše sv. v Bozkově, v Žel. Brodě nebude
6. 7. a 7. 7.

16:00

Mše sv. v Žel. Brodě nebudou, farář na La Salette
Mše sv. v Držkově
11. 7.

Mše sv. za ochranu lidského života
15. 7. /sobota/

16:30
17:00
Oslava 100 let od zjevení ve Fatimě s putovní sochou Panny Marie Fatimské v Bozkově
Modlitba růžence
Mše sv. s promluvou o Fatimě, celebruje. P. Pavel Dokládal
Mše sv. v Zásadě a ve Bzí nebudou
30. 7. /neděle/svátek sv. Jakuba
11:00
 
Svatojakubská pouť v Žel. Brodě
 
Slavnostní mše sv
 Ranní mše sv. v Žel. Brodě ani v Loučkách nebude
7. –12. 8.

Farní tábor, mše sv. v úterý, ve středu ve čtvrtek a v pátek v Žel. Brodě nebudou
10. 8. svátek sv. Vavřince
18:00Mše sv. v kapli sv. Vavřince na Malé Skále
14. 8.
18:00
Mše sv. v Horské Kamenici u sochy Panny Marie Bozkovské, posvěcení květů a bylinek
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
18:00Mše sv. v Žel. Brodě
20. 8. /neděle/
10:00

18:00

Poutní mše sv. v Bozkově k Panně Marii Nanebevzaté
Nebude mše sv. v Loučkách
Mše sv. v Žel. Brodě
26. 8. /sobota/
16:00Poutní mše sv. v Držkově ke sv. Bartoloměji
Pokud není uvedeno jinak,
mše svaté jsou podle pravidelného pořadu bohoslužeb

© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky