Adventní exercicie 2015 - Misionáři Saletini v České Republice

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Adventní exercicie 2015


La Salettská duchovní obnova
27.11. - 29.11.2015 Bozkov

 
Madono, dobrá Madono...
 
Nastává období zkoušky pravdivosti našeho vztahu k Bohu - advent. Jak změnit sami sebe? Nechat působit Boží milost, snažit se naladit na očekávání , že již brzy k nám přijde Boží Syn jako malé bezbranné dítě.
Na pozvání bratra Jaroslava, pod duchovním vedením P. Josefa Jaroše MS jsme se o to pokusili i my, členové Lasaletské rodiny na prahu adventu v kostele a na faře v Bozkově. V modlitbách, adorování i rozjímání nad Písmem jsme se účastnili duchovního cvičení. Všechny nás obohatil celý průběh našeho setkání. Vlídné přijetí, pohostinnost, společné setkávání, zpívání i rozjímání a radost, kterou jsme prožívali ve společenství. Děkujeme a prosíme o Boží milosrdenství. Oslavujme Hospodina
 
Ludmila Dostalova
© Misionáří Saletini
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky